Điều Khoản Sử Dụng

Kết Nối Với PhanMemVietNam

Việc kết nội với trang web của chúng tôi (phanmemvietnam.com) chỉ mang tính chất tạm thời, chúng tôi giữ quyền thu hồi hoặc sửa đổi dịch mà chung tôi cung cấp không cần thông báo trước (vui lòng xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với lý do nếu trang web của chúng tôi không có mặt tại bất ký thời điểm nào hoặc giai đoạn nào.

Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của trang web hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi, cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu bạn chọn, hoặc bạn được cung cấp, mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác trong thủ tục bảo mật của chúng tôi, bạn phải coi thông tin đó là bí mật và bạn không được tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng người dùng hoặc mật khẩu nào, cho dù bạn đã chọn hay được phân bổ bởi chúng tôi vào bất kỳ lúc nào, nếu chúng tôi cho rằng bạn đã không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản sử dụng này

Bạn phải tự chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các bước cần thiết để truy cấp vào trang của chúng tôi. Bạn cũng phải có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả những người truy cập trang web của chúng tôi thông qua kết nối internet của bạn đều biết các điều khoản này và phải tuân thủ chúng.

NỘI DUNG BỊ CẤM

Bạn chỉ có thể sử dụng trang với mục đích hợp pháp. Bạn không thể sử dụng trang PhanMemVietNam.Com của chúng tôi với các cách thức như sau:

– Bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật, quy định của luật nước sở tại hoặc luật pháp quốc tế

– Bất kỳ hành vi trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có mục đích/ảnh hướng đến việc vi phạm pháp luật hoặc gian lận

– Vì mục đích gây tổn hại hoặc cố gắng gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào

– Để gửi, nhận, tải lên, tải xuống, sử dụng hoặc tái sử dụng bất kỳ tài liệu nào mà không tuân thủ các tiêu chuẩn của chúng tôi (phía bên dưới)

– Để truyển tải hoặc thực hiện việc mua bán gửi tài liệu, hoạt động quảng cáo không được yêu cầu/trái phép, các hoạt động khuyến mãi hoặc bất kỳ các hình thực chào mời khác

– Để truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc tải lên bất kỳ tài liệu nào có chứa virus, Trojan, sâu, bom thời gian, trình ghi lại phím tắt, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc bất kỳ chương trình độc hại khác hoặc mã máy tính tương tự được thiết kế để gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bất kỳ phần mềm phần cứng.

Bạn cũng đồng ý rằng:

– Không sao chép, chia sẻ hoặc bán lại bất kỳ phần nào trang web của chúng tôi trái với các điều khoản sử dụng này

– Không được truy cập nằm ngoài thẩm quyền, gây trở ngại, gây tổn hại hoặc gây rối đến bất kỳ phần nào của trang web, đến các thiết bị hoặc mang mà trang web có chưa, đến các phần mềm được sử dung trong việc cung cấp của trang web, đến bất kỳ thiết bị hoặc mạng lưới hoặc phần mềm được sở hữu hoặc sử dụng bởi bên thứ ba.

TỐ CÁO CÁC THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

Việc bình luận và các tài liệu khác được đăng trên trang của chúng tôi không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên về sự tin cậy. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm phát sinh từ sự tin cậy của bất kỳ khách truy cập vào trang web của chúng tôi, hoặc bất cứ ai có thể được thông báo về bất kỳ nội dung nào của nó.

THAY ĐỔI WEBSITE THƯỜNG XUYÊN

Chúng tôi cố gắng cập nhật trang web của chúng tôi thường xuyên, và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu cần, chúng tôi có thể tạm ngưng quyền truy cập vào trang của chúng tôi, hoặc đóng vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu trên trang web của chúng tôi có thể đã lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các tài liệu đó.

THÔNG TIN VỀ BẠN VÀ VIỆC TRUY CẬP CỦA BẠN VÀO TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Phần Mềm Việt Nam xử lý thông tin về bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc xử lý như vậy và bạn đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu do bạn cung cấp là chính xác.

GIAO DỊCH ĐƯỢC XÁC NHẬN TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Hợp đồng cung cấp hàng hoá được thiết lập thông qua trang web OnlineShop của chúng tôi được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện cung cấp của chúng tôi.

VIRUSES, HACKING VÀ CÁC HÀNH VI KHÁC

Bạn không được lạm dụng trang web của chúng tôi bằng cách cố ý giới thiệu các loại vi-rút, trojan, sâu, bom logic hoặc các tài liệu khác độc hại hoặc có hại cho công nghệ. Bạn không được cố gắng truy cập trái phép vào trang của chúng tôi, máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không được tấn công trang web của chúng tôi thông qua một cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Bằng cách vi phạm điều khoản này, bạn sẽ vi phạm theo Quy định của pháp luật Việt Nam. Chúng tôi sẽ báo cáo bất kỳ vi phạm nào đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên quan và chúng tôi sẽ hợp tác với các cơ quan đó bằng cách tiết lộ danh tính của bạn với họ. Trong trường hợp vi phạm như vậy, quyền sử dụng trang web của chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Phần Mềm Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc các tài liệu có hại về công nghệ khác có thể gây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc các tài liệu độc quyền khác do bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc để tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Xem thêm: Thông tin liên hệ PhanMemVietNam.Com