Phanmem VietNam >> Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương BHT
  Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp  
CỔNG THÔNG TIN PHẦN MỀM VIỆT NAM
Tìm
 
Chuyên mục » • Ứng dụng mới • Bảo mật • Phần mềm Việt • PM Nước ngoài • Tư vấn
Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương BHT
Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất:
Version: Nền (Platform): Microsoft Windows
Giấy phép: Bản quyền Xác thực:
Xem (101644) Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: BHTHCM
BHT.HCM (BHT Human Capital Management) là giải pháp nhằm hỗ trợ các tổ chức công cụ đắc lực, hiệu quả trong việc sử dụng, quản lý, duy trì và thu hút nhân tài.

I)     Quản lý nhân lực
- Quản lý hồ sơ nhân viên
- Quản lý các quá trình hoạt động của nhân viên
- Quản lý Bộ máy tổ chức đơn vị
- Quản lý đào tạo
- Quản lý tuyển dụng
- Quản lý các thông tin chung
II)     Quản lý tiền lương
- Chấm công
- Tính lương tháng .
- Quản lý bù trừ lương tháng
- Tính thưởng
- Tính lương quý
- Tính thuế thu nhập cá nhân.
- Các báo cáo lương
III)   Hệ thống báo cáo nghiệp vụ và quản trị
Hệ thống báo cáo quản trị phong phú và đa dạng giúp các nhà quản trị doanh nghiệp phân tích các thông tin nhân sự nhiều chiều.
QUẢN LÝ NHÂN VIÊN
Phân hệ này cung cấp các chức năng
Quản lý hồ sơ nhân viên:
o        Quản lý thông tin cá nhân
o        Quản lý thông tin người thân
o        Quản lý bảo hiểm: BHXH, BHYT
o        Quản lý thông tin lương
o        Quản lý thông tin hợp đồng
o        Quản lý thông tin đào tạo
o        Quản lý thông tin khen thưởng/kỷ luật
o        Quản lý thông tin nghỉ
o        Quản lý thông tin thuyên chuyển
Quản lý các quá trình của nhân viên:
o        Quản lý quá trình tự đánh giá (CheckPoint)
o        Quản lý quá trình khen thưởng - kỷ luật
o        Quản lý quá trình thuyên chuyển công tác
o        Quản lý quá trình nghỉ
o        Quản lý diễn biến hợp đồng

Quản lý Bộ máy tổ chức đơn vị
o        Quản lý các đơn vị, phòng ban chức năng (theo cấu trúc hình cây)
o        Quản lý các thông tin đi kèm: Trưởng đơn vị, quyết định thành lập...
o        Quản lý các thông tin chung
o        Quản lý các danh mục dùng chung
o        Quản lý bảng lương của các đơn vị
o        Quản lý danh sách nhân viên bổ sung từ các đơn vị mới phát sinh
o        Quản lý ngân sách nhân sự của các bộ phận
o        Quản lý hệ thống báo cáo quản trị Nhân sự (Management Information System – MIS)
Mục tiêu của phân hệ này là nhằm cập nhật, quản lý toàn bộ thông tin của nhân viên. Phân tích sự biến động về nhân sự và những ảnh hưởng của nó đến hiệu quả hoạt động chung của doanh nghiệp.
Theo dõi toàn bộ quá trình công tác của nhân viên, đưa ra các quyết định kịp thời để động viên, khen thưởng, khuyến khích nhân viên phát huy hết khả năng của mình. Ngoài ra, chương trình giúp giáp sát tình hình vi phạm kỷ luật của CBNV hỗ trợ lãnh đạo quản trị doanh nghiệp được minh bạch và công bằng. 
Tìm kiếm, chọn lọc nhân viên theo nhiều tiêu chí khác nhau để tìm ra nhân viên phù hợp để bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác.
Chương trình giúp cập nhật và theo dõi tình trạng hợp đồng lao động của CBNV.  

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG
o        Bao gồm các chức năng chính:
o        Quản lý các ứng viên
o        Quản lý đợt tuyển dụng
o        Quản lý bộ phận yêu cầu
o        Quản lý các môn thi, thời điểm, kết quả...
o        Quản lý kế hoạch tuyển dụng: các đợt tuyển dụng dự kiến, chỉ tiêu tuyển dụng, chức danh cần tuyển...
Mục tiêu của phân hệ Quản lý tuyển dụng là dựa trên yêu cầu công việc và hồ sơ ứng viên, cho phép nhân viên tuyển dụng thiết lập các tiêu chí tuyển dụng  để lựa chọn ra những ứng viên phù hợp nhất với chi phí thấp.
Hàng năm, sẽ lập kế hoạch tuyển dụng cho từng đơn vị, từng phòng ban. Chương trình luôn cập nhật các báo cáo so sánh giữa kế hoạch và thực tế nhằm phục vụ kịp thời và hiệu quả việc ra quyết định tuyển dụng.
Tùy từng vị trí tuyển dụng cụ thể để quy định các môn thi, các tiêu chí đánh giá thông qua đó chọn được những nhân viên phù hợp.
Lưu trữ thông tin ứng viên trong các đợt tuyển dụng, kết quả thi tuyển để tái sử dụng trong những đợt sau giúp giảm chi phí về tuyển dụng.
Xử lý kết quả tuyển dụng và chuyển sang phần quản lý nhân viên
Cung cấp các báo cáo thống kê phân tích tình hình tuyển dụng.

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Các chức năng chính:
o        Quản lý khoá đào tạo
o        Quản lý kinh phí đào tạo
o        Quản lý các môn đào tạo, kết quả đào tạo, thời lượng đào tạo
o        Quản lý kế hoạch đào tạo: các khoá đào tạo dự kiến, kinh phí, thời gian...
Lập kế hoạch đào tạo hàng năm dựa vào yêu cầu đào tạo từ các phòng ban, nhân viên … Giám sát, so sánh giữa kế hoạch và thực tế đào tạo nhằm phục vụ việc ra quyết định đào tạo được nhanh chóng, hiệu quả.
Quản lý chi phí đào tạo, so sánh kế hoạch và thực hiện. Chương trình luôn luôn cung cấp số liệu phản ánh chi phí đào tạo của toàn công ty, các chi nhánh, đến từng phòng ban và từng cá nhân theo tháng/quý/năm… 
Chủ động trong việc tổ chức các khóa học phục vụ nâng cao kiến thức và nghiệp vụ cho nhân viên. Theo dõi các khóa đào tạo và kết quả đào tạo.
Lọc danh sách nhân viên cần đào tạo các kỹ năng chuyên môn dựa vào tiêu chuẩn đào tạo cho từng chức danh, từng công việc.
Trên cơ sở lưu trữ thông tin về các môn học, các kỹ năng chuyên môna trang bị cho nhân viên qua các khóa đào tạo. Chương trình giúp lãnh đạo công ty có một cái nhìn khái quát về trình độ, năng lực của CBNV, để từ đó đưa ra được các quyết định bổ nhiệm, thuyên chuyển nhanh chóng và đúng người đúng việc. 
Báo cáo tổng kết các khóa đào tạo.

QUẢN LÝ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
o        Quản lý lương nhà nước
o        Quản lý lương công ty
o        Quản lý bảo hiểm xã hội
o        Quản lý bảo hiểm y tế
o        Quản lý phụ cấp
o        Quản lý quyền lợi đặc biệt

Quản lý chế độ, chính sách
- Lưu trữ tất cả các khoản chế độ được hưởng và các khoản trừ vào lương giúp việc tính lương nhanh chóng. Có những chính sách điều chỉnh các khoản trên hợp lý.
- Thuế thu nhập, tạm ứng, trả góp, phụ cấp, các quyền lợi đặc biệt, các khoản trừ vào lương
- Theo dõi toàn bộ quá trình đóng BHYT, BHXH của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong công ty
- Tham gia đóng và thực hiện quyết toán BHXH, BHYT
- Cập nhật các thông tin về các chế độ được hưởng BHYT, BHXH, nghỉ ốm, nghỉ dưỡng sức, thai sản, hưu trí…
- Quản lý các thông tin về nơi khám chữa bệnh của nhân viên.

QUẢN TRỊ LƯƠNG
Tính lương và quản lý lương của cán bộ, công nhân (theo đặc thù tính Lương của đơn vị)….
Các tính năng chung:
o        Quản lý bù trừ lương tháng.
o        Tính lương tháng
o        Tính thường
o        Tính lương quý
o        Bù trừ lương quý
o        Tính thuế thu nhập cá nhân.
o        Các báo cáo lương.
Lập công thức tính lương linh động và hiệu quả bằng nhiều cách khác nhau của doanh nghiệp : lương theo thời gian, lương khoán, lương theo sản phẩm...
Tự động tính và quyết toán thuế thu nhập năm, các khoản cộng trừ vào lương như các khoản phụ cấp, biệt lệ, tạm ứng, trả góp, các khoản thưởng phạt.
Tính lương nhanh chóng, chính xác. Cung cấp các báo cáo phân tích quỹ lương.

WEBSITE THÔNG TIN CÁ NHÂN
Trang thông tin về nhân sự bao gồm các tin tức về nhân sự, đào tạo, tuyển dụng, các quyết định liên quan đến nhân sự.
Cung cấp các báo cáo trực quan về tình hình nhân sự và quỹ lương với hệ thống biểu đồ, thống kê, đồ thị có chỉ thị màu.
Giới thiệu các nhân viên mới trong công ty, sơ đồ tổ chức của công ty và các đơn vị thành viên.
Là môi trường để các nhân viên có thể vào xem và cập nhật các thông tin của chính họ và gởi đến người nhân sự.
Giúp cho mọi nhân viên hiểu rõ các quy định chính sách về nhân sự tiền lương
Đăng tải các biểu mẫu về nhân sự tiền lương
Forum trao đổi các vấn đề liên quan đến nhân sự tiền lương tạo cầu nối giữa cán bộ quản lý nhân sự và nhân viên.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
1.                   Quản trị hệ thống:
Khối chức năng này sẽ xuyên suốt toàn bộ hệ thống
o        Quản lý tên người sử dụng
o        Quản lý nhóm người sử dụng
o        Quản lý các tham số
o        Quản lý các danh mục dùng chung
o        Lưu trữ và khôi phục hệ thống
2.                   Bảo mật
o        Phân quyền người sử dụng
o        Lưu trữ nhật ký thay đổi và cập nhật dữ liệu
o        Người sử dụng của hệ thống có thể khai thác ứng dụng qua giao diện Form hay giao diện Web Browser phục vụ công tác tra cứu hay khai thác báo cáo.
o        Các hệ thống ứng dụng sẽ chạy trên nền tảng phần cứng và phần mềm của hệ thống, cụ thể:
o        Sẽ sử dụng hạ tầng mạng LAN/WAN
o        Cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng hệ thống CSDL MS SQL Server

CÁC TIỆN ÍCH
o        Mang thông tin của từng nhân viên tới lãnh đạo, giúp cho các quyết sách nhân sự được chính xác trung thực.
o        Phân tích tình hình tăng trưởng nhân sự qua các kỳ các giai đoạn của công ty.
o        Đưa các thông tin cá nhân, lương thưởng, quyết định nhân sự tới từng nhân viên trong công ty thông qua trang web nội bộ của công ty.
o        Giao diện thân thiện, dễ sử dụng và trình bày hoàn toàn bằng tiếng Việt
o        Cập nhật, quản lý, theo dõi, đánh giá ..... toàn bộ quá trình phát triển của CBNV Công ty bắt đầu từ giai đoạn ứng viên với các nghiệp vụ liên quan như Tuyển dụng; Đào tạo; Chế độ đãi ngộ; Quá trình công tác trước khi vào công ty(kinh nghiệm của ứng viên)......
o        Tin học hoá công tác QTNS một cách tự động, thống nhất trong toàn công ty và các chi nhánh. Hệ thống là công cụ hiệu quả hỗ trợ công tác quản lý cho các cấp lãnh đạo từ HĐQT đến các trưởng bộ phận phòng ban phân xưởng.
o        Xây dựng kho CSDL về nhân sự thống nhất với khả năng lưu
o        trữ và xử lý dữ liệu khối lượng lớn.
o        Tính lương, thưởng, phụ cấp … cho toàn bộ hệ thống cán bộ công nhân viên, áp dụng cách tính linh hoạt theo từng mô hình tổ chức
o        Quản lý chấm công nhanh chóng, chính xác phục vụ cho phân hệ tính lương.
o        Hỗ trợ chấm công thủ công theo ngày/tháng hoặc bằng máy chấm công dùng (thẻ từ, mã vạch, vân tay…).
o        Tự động kết nối chuyển tải số liệu từ máy chấm công. Xử lý các trường hợp quét thẻ không hợp lệ.
o        Liên tục đưa ra các thông tin số liệu như: Vắng mặt, ra/vào, đi muộn/về sớm…
o        Thiết lập các ngày nghỉ , nghỉ dưỡng sức trong năm., phiếu đăng ký nghỉ phép
o        Phiếu đăng ký làm thêm giờ, thiết lập các ca làm việc và giờ quét thẻ
o        Tìm ca làm việc, xác nhận giờ làm thêm, lọc dữ liệu quét thẻ bất thường, điều chỉnh các trường hợp quét thẻ bất thường và không tìm thấy ca làm việc.
o        Bảng chấm công giờ, ngày, tháng, bảng theo dõi công tháng
o        của nhà nước. Ngoài ra hệ thống còn cung cấp các báo cáo phục vụ thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp. Đem lại cho doanh nghiệp cái nhìn tổng quát cũng như chi tiết về tình hình nhân sự của doanh nghiệp bằng các thông tin được trích xuất từ các nguồn dữ liệu tác nghiệp cấp dưới.
o        Hệ thống báo cáo tương đối linh hoạt trong việc sử dụng, các báo cáo có thể trích xuất được ra các định dạng khác (Exel, Word, PDF…) nhằm phục vụ kịp thời trong việc kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, in ấn, làm việc với lãnh đạo và cơ quan nhà nước…
o        Quản lý trao đổi thông tin về nhân sự, tiền lương trên máy PC, mạng cục bộ (LAN), diện rộng (WAN), Internet
o        BHT.HCM cho phép người dùng có thể Cập nhật và Khai thác dữ liệu tập trung.
o        Phân quyền đến từng user: Đảm bảo đáp ứng đồng thời theo yêu cầu cấu trúc tổ chức của tập đoàn (chức vụ, quyền hạn), theo Nghiệp vụ (vị trí công tác) và theo chức năng (khai thác, cập nhật, sửa, xoá ...).
o        Cơ cấu tổ chức theo vùng miền, địa lý của công ty.: Ứng dụng tốt cho mô hình tổng công ty, công ty mẹ - công ty con, công ty có nhiều đơn vị thành viên, đa ngành nghề.
o        Ngôn ngữ lập trình Visual Studio.NET
o        Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2000
o        Công cụ tạo báo cáo Crystal Report 9.2


Sản phẩm khác
CABS240
CABS243
CADS101
CANTHINH393
CCINOTEC8
Sản phẩm tài trợ
Nhiều người Downloads
PM E-HRM
 Xem (68271) & downloads (1)
Quản lý nhân sự tiền lương
 Xem (71629) & downloads (1)
SOFT.PAYROLL
 Xem (70804) & downloads (1)
VCSOFT.PERS
 Xem (70725) & downloads (1)
HRM
 Xem (73420) & downloads (1)
NHÓM SẢN PHẨM
Kinh doanh
Thương mại Ðiện tử
Ứng dụng Web
Bảo mật / Virus
Mobile
Văn phòng
Danh bạ Thông tin
Nhà nước
Nhân sự
Doanh nghiệp
Tài chính
Xây Dựng
Du lịch
Y tế
Tự động hóa
Giáo Dục
Tiện ích
Giải trí
Hệ thống
Mạng máy tính
Games
Lập trình
Đồ họa
Chat, Voice & Email

Ðặt làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 213/GP-BC do Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 29-05-2007.
Ghi rõ nguồn "PMV.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền PHANMEMVIETNAM © 2000-2020 , Công Ty CP Truyền Thông Phần Mềm Việt (PMV), Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM