Phanmem VietNam >> CABS240
  Đăng nhập | Đăng ký | Trợ giúp  
CỔNG THÔNG TIN PHẦN MỀM VIỆT NAM
Tìm
 
CABS240
Thông tin sản phẩm
Nhà sản xuất:
Version: NA Nền (Platform): Microsoft Windows
Giấy phép: Bản quyền Xác thực:
Xem (60455) Giá bán: Liên hệ
Mã sản phẩm: CABS240
Giải pháp quản lý nhân lực lao động xuất khẩu DS-MPS
- Hệ thống là một tổng thể quản lý tích hợp các hoạt động nghiệp vụ từ khâu nhận yêu cầu từ hãng sử dụng dịch vụ --> quá trình tuyển dụng lao động, đào tạo, ký hợp đồng xuất khẩu lao động, bàn giao lao động cho đối tác --> quá trình theo dõi, tính nộp bảo hiểm lao động, trả lương lao động, thu phí thường xuyên/bất thường, ... --> Quyết toán kết thúc hợp đồng, xử lý tiền đặt cọc - bảo hiểm xã hội – tiền lương.

- Hệ thống là một cơ sở dữ liệu đầy đủ, theo dõi hoạt động trong khoảng thời gian bất kỳ, với tất cả các thị trường xuất khẩu lao động. - Hệ thống cho phép quản lý các chính sách của nhà nước liên quan tới việc tính toán bảo hiểm xã hội, hệ số lương - mức lương cơ bản – tỷ lệ đóng bảo hiểm, ... - Hệ thống quản lý các thông tin biến động theo thời gian liên quan tới hoạt động xuất khẩu lao động (như tỷ lệ lãi suất của tiền đặt cọc – lãi suất ngân hàng, tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ-ngoại tệ, ngoại tệ-VND, ...) - Hệ thống cho phép tạo đầy đủ các mẫu báo cáo, mẫu thông báo ... * Đối tượng cần theo dõi - quản lý - Thị trường lao động (phân theo vùng địa lý, quốc gia). - Các đối tượng có nhu cầu sử dụng lao động – các hãng cung ứng lao động cho các thị trường lao động - Các trung tâm, đối tác môi giới và tuyển dụng lao động cho Công ty (liên quan tới phí môi giới theo từng hợp đồng lao động). - Các hợp đồng cung ứng lao động với đối tác tại thị trường lao động. - Các đợt cung ứng lao động – theo hợp đồng (đoàn bay) - Người lao động, hợp đồng với người lao động (chi tiết thông tin về người lao động và sự thay đổi “trạng thái” của người lao động). * Các thông tin quản lý - Danh mục - phân loại ngành nghề - Danh mục - phân loại các thị trường - Thông tin các đối tác nước ngoài có nhu cầu sử dụng lao động (Cty cung ứng lao động) - Thông tin chi tiết của các hợp đồng nguyên tắc, cung ứng lao động - Thông tin người lao động, tức người lao động đó đăng ký quản lý với các trạng thái như sau: được dự thi sơ tuyển, trượt/trúng tuyển - đào tạo, qua đào tạo – lập hồ sơ đoàn bay, bàn giao cho đối tác, kết thúc hợp đồng (hết hạn, bỏ trốn, tai nạn, bị trả lại, ...) - Thông tin chi tiết đợt cung ứng lao động – theo hợp đồng (đoàn bay) - Các thông tin tổng hợp – phân tích - Thống kê người lao động theo ngành nghề - Thống kê nhu cầu lao động của các thị trường – theo ngành nghề – mức độ đòi hỏi về trình độ lao động. - Thống kê tình hình cung ứng lao động và tình trạng biến động lao động theo khoảng thời gian (tháng, quý, nửa năm, cả năm), so sánh với cùng kỳ năm trước, so sánh với các thị trường, nhóm theo ngành nghề – thị trường ... - Lập danh sách người lao động với các trạng thái (chờ sơ tuyển, trượt, trúng tuyển, thuộc đoàn bay, đang lao động, bị trả lại, bị tai nạn, ... - Lập các mẫu thông báo cho người lao động (in tự động từ thông tin trong cơ sở dữ liệu quản lý) ... * Quản lý theo hợp đồng lao động - Nội dung quản lý: + Theo dõi quá trình lao động của người lao động – theo đoàn bay – theo hợp đồng – theo thị trường lao động. Các thông tin quản lý như: lương thực tế, mức lương cơ bản – hệ số lương, ngành nghề, ... + Quản lý các loại phí nộp trước (mức tiền đặt cọc, phí môi giới, tiền đặt cọc đó nộp, phí bảo hộ lao động, ...), tính lãi đối với tiền đặt cọc theo lãi suất ngân hàng và cộng tổng cho đến thời điểm thanh toán tiền đặt cọc. Để có cơ sở tính lãi, cần lưu trữ - quản lý sự biến động của lãi suất tiền gửi ngân hàng (không kỳ hạn) theo thời gian. + Nhận thông báo lương hàng tháng của đối tác sử dụng lao động, lập bảng kê lương phải trả hàng tháng (nếu trả gián tiếp), xác định các loại phí phải thu, thực hiện thu phí (trên lương hàng tháng – hoặc tiền nộp trước), treo nợ các khoản phí phải thu (nếu có) và theo dõi việc chuyển tiền cho thân nhân người lao động khi tiền đó về tại khoản. + Quản lý tỷ giá giữa đồng bản tệ (của thị trường lao động) quy đổi về USD (do ngân hàng chuyển tiền quy định theo từng khoản tiền chuyển) và tỷ giá chuyển đổi của USD sang đồng Việt Nam tại thời điểm lập bảng kê thanh toán làm cơ sở để tính trị giá thanh toán thực tế cho thân nhân người lao động tại Việt nam. + Theo dõi các quy định của nhà nước về mức lương cơ bản, hệ số lương, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trên mức lương cơ bản, ... + Lập bảng kê tiền bảo hiểm xã hội phải đóng trong kỳ, tiến hành đóng bảo hiểm cho người lao động, theo dõi nội dung đóng bảo hiểm đối với từng người lao động. + Quyết toán hợp đồng lao động (khi hết hạn, kết thúc trước thời hạn, ...), tính các khoản phải thu – phải trả và thanh quyết toán với người lao động (hoặc thân nhân của họ). + Quản lý hợp đồng với các đối tác sử dụng lao động, thực hiện thanh quyết toán hợp đồng, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng. * Đối tượng quản lý (theo hợp đồng với người lao động) - Danh sách bảng phân phối thu nhập hàng tháng của người lao động, tình trạng thanh toán. - Danh sách các khoản phí phải thu, thu, treo nợ phát sinh đối với người lao động. - Quản lý các khoản thu nhập hàng tháng đó chuyển cho người lao động hoặc thân nhân của họ. - Quản lý tiền đặt cọc, nợ tiền đặt cọc, tính lãi tiền đặt cọc (có/không gộp lãi vào gốc tại thời điểm cuối tháng ?) - Danh sách mức lương cơ bản đóng bảo hiểm, tỷ lệ nộp bảo hiểm xã hội. Danh sách hệ số lương cơ bản và tình trạng nộp bảo hiểm xã hội đối với từng người lao động. Quản lý các khoản bảo hiểm xã hội đó được nộp vào ngân sách nhà nước cho người lao động.
- DS-MPS được phát triển sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng, công nghệ Microsoft® Component Object Module (COM) và Microsoft® ActiveX. - Nền quản trị cơ sở dữ liệu sử dụng hệ cơ sở dữ liệu: MS Access 2000 hoặc SQL 2000. - Bảo mật hệ thống theo 3 cấp: cấp của hệ điều hành Windows NT, cấp chương trình DS-MPS, cấp cơ sở dữ liệu (SQL).
- Quản lý hồ sơ người lao động, hồ sơ đối tượng sử dụng nguồn lao động, hồ sơ liên quan tới các Trung tâm cung ứng lao động. - Quản lý các chính sách nhà nước với người lao động, tính bảo hiểm xã hội và theo dõi việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động - Quản lý việc phân phối thu nhập, các loại phí – lệ phí, thanh quyết toán hợp đồng với người lao động. - Modul phân tích dữ liệu (data mining) lập các báo cáo phân tích cho lãnhh đạo. - Phân hệ quản trị hệ thống, quản lý việc cấp phát quyền truy cập – sử dụng dữ liệu, nhật ký sử dụng hệ thống, sao lưu – phục hồi dữ liệu khi có sự cố.
GPPM đã được doanh nghiệp trong nước sử dụng, cụ thể là: Tổng Công ty XNK và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX
- DS-MPS được xây dựng trên môi trường phát triển Microsoft® Visual Studio, các thành phần được sử dụng để phát triển các mô đun là Microsoft® Visual Basic và Microsoft Visual C++. VB để xây dựng các giao diện người - máy, Visual C++ để xây dựng các thư viện giao diện cấp thấp để điều khiển các thiết bị ngoại vi. - Đòi hỏi các máy tính và thiết bị ngoại vi phải trong trạng thái hoạt động bình thường, với cấu hình đủ mạnh. - DS-MPS là phiên bản chạy trên mạng LAN, toàn bộ chương trình và dữ liệu được cài đặt trên máy chủ với hệ điều hành mạng Windows NT/2000. Các trạm được cài đặt Windows 9.x, (hoặc Windows 2000/XP) thông qua cáp mạng để tra cứu và cập nhật dữ liệu trên máy chủ trong quá trình hệ thống hoạt động. Thông tin của hệ thống là tức thời và thống nhất trên toàn mạng, một thay đổi trên hệ thống sẽ có hiệu lực trên toàn mạng. - Đòi hỏi phải có mạng máy tính (LAN) – đối với phiên bản mạng.


Sản phẩm khác
CABS243
CADS101
CANTHINH393
CCINOTEC8
CCNC107
Sản phẩm tài trợ
Phần mềm quản trị nhân sự và tiền lương BHT
Nhiều người Downloads
PM E-HRM
 Xem (50492) & downloads (1)
Quản lý nhân sự tiền lương
 Xem (53782) & downloads (1)
SOFT.PAYROLL
 Xem (51998) & downloads (1)
VCSOFT.PERS
 Xem (51929) & downloads (1)
HRM
 Xem (54356) & downloads (1)
NHÓM SẢN PHẨM
Kinh doanh
Thương mại Ðiện tử
Ứng dụng Web
Bảo mật / Virus
Mobile
Văn phòng
Danh bạ Thông tin
Nhà nước
Nhân sự
Doanh nghiệp
Tài chính
Xây Dựng
Du lịch
Y tế
Tự động hóa
Giáo Dục
Tiện ích
Giải trí
Hệ thống
Mạng máy tính
Games
Lập trình
Đồ họa
Chat, Voice & Email

Ðặt làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích

Giấy phép thiết lập trang tin điện tử số 213/GP-BC do Bộ Văn Hóa Thông Tin cấp ngày 29-05-2007.
Ghi rõ nguồn "PMV.VN" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Bản quyền PHANMEMVIETNAM © 2000-2018 , Công Ty CP Truyền Thông Phần Mềm Việt (PMV), Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM